Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi

Xuyên Không

Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Xuyên Không

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Xuyên Không

Bí Mật Xuyên Qua

Xuyên Không

Công Chúa Thành Vương Phi

Xuyên Không ,Cung Đấu

Đích Nữ Vô Song

Xuyên Không ,Gia Đấu

Cùng Trời Với Thú

Xuyên Không

Độc Phi Ở Trên Tà Vương Ở Dưới

Xuyên Không

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Xuyên Không

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Xuyên Không

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Xuyên Không

Đắc Kỷ

Xuyên Không

Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư

Xuyên Không

Lớp Học Ám Sát

Xuyên Không

Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Xuyên Không

ĐÃ HOÀN THÀNH